slidershow
Nia Trái Cây
slidershow
Mâm Quả
slidershow
Bánh Thú Cưng
slidershow
Tháp Đào
slidershow
Mâm Trầu Cau

Châu Sài Gòn Bakery

Châu Sài Gòn Bakery

Châu Sài Gòn Bakery

Châu Sài Gòn Bakery

Châu Sài Gòn Bakery
Châu Sài Gòn Bakery

Sản phẩm nổi bật

Tự Hào Hương Vị Việt

BÁNH TRÁI CÂY ĐẬU XANH
Giá: 90,000VNĐ
SẦU RIÊNG VƯỜN RI6
Giá: 120,000VNĐ
BÁNH ĐẬU XANH THÚ CƯNG
Giá: 90,000VNĐ
GIỎ QUÀ TẶNG TỪ 270K
Giá: 270,000VNĐ
Bánh Trái Cây Size Mini
Giá: 100,000VNĐ
GIỎ THÁP TỪ 550 - 1000K
Giá: 550,000VNĐ
BÁNH SẦU RIÊNG MÚI
Giá: 120,000VNĐ
BÁNH TRÁI DÂU TÂY
Giá: 120,000VNĐ
MÂM TRẦU CAU
Giá: 650,000VNĐ
MÂM TRÁI CÂY
Giá: 650,000VNĐ
BÁNH SINH NHẬT
Giá: 250,000VNĐ
SỮA CHUA TUỔI THƠ
Giá: 10,000VNĐ
CÁC MẪU KHÁC
Giá: Liên hệ
LẨU MẮM MIỀN TÂY
Giá: 135,000VNĐ
BÁNH THỎI VÀNG
Giá: 110,000VNĐ
CÁ CHÉP
Giá: 110,000VNĐ
MẪU NOEL
Giá: 120,000VNĐ
Gọi điện
Sms
Chỉ đường