Châu Sài Gòn Bakery

Châu Sài Gòn Bakery

Châu Sài Gòn Bakery

Châu Sài Gòn Bakery

Châu Sài Gòn Bakery
Châu Sài Gòn Bakery

BÁNH ĐẬU XANH CÁC LOẠI

BÁNH TRÁI CÂY ĐẬU XANH
Giá: 90,000VNĐ
BÁNH ĐẬU XANH THÚ CƯNG
Giá: 90,000VNĐ
Bánh Trái Cây Size Mini
Giá: 100,000VNĐ
BÁNH SẦU RIÊNG MÚI
Giá: 120,000VNĐ
BÁNH TRÁI DÂU TÂY
Giá: 120,000VNĐ
BÁNH SINH NHẬT
Giá: 250,000VNĐ
CÁC MẪU KHÁC
Giá: Liên hệ
LẨU MẮM MIỀN TÂY
Giá: 135,000VNĐ
BÁNH THỎI VÀNG
Giá: 110,000VNĐ
CÁ CHÉP
Giá: 110,000VNĐ
MẪU NOEL
Giá: 120,000VNĐ